สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน โรงเรียนศานตวิทยาโสร่ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง จ.ปัตตานี. ได้ลงตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนศานตวิทยาโสร่ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเข้าชม 265 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X