ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7333-2760

โทรสาร
0-7333-7440

อีเมล
pattani@opep.go.th

OPEP Social

Facebook
สช.ปัตตานี

Youtube
สช.ปัตตานี

SoundCloud
สช.ปัตตานี

Twitter
สช.ปัตตานี

ข้อมูลพื้นฐาน สช.อำเภอ

สช.อำเภอ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร Contact Us
สช.อำเภอเมืองปัตตานี
mueang@opep.go.th
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94000
073-336945 073-336945
สช.อำเภอหนองจิก
nongchik@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94170
073-437699 073-437699
สช.อำเภอยะหริ่ง
yaring@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง
ถ.รามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94150
073-491216 -
สช.อำเภอปะนาเระ
panare@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ
ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94130
08-6488-2003 -
สช.อำเภอยะรัง
yarang@opep.go.th
ที่ว่าการอำเภอยะรัง
ถ.สิโรรส ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94160
08-2820-0066 -
สช.อำเภอมายอ
mayo@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ
ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94140
09-3584-9354 -
สช.อำเภอโคกโพธิ์
khokpho@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94120
- -
สช.อำเภอแม่ลาน
maelan@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน
ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94180
073-469431 -
สช.อำเภอสายบุรี
saiburi@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
เลขที่ 1 ถ.โรงพยาบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94110
073-411344 -
สช.อำเภอทุ่งยางแดง
thungyangdaeng@opep.go.th
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94140
073-489184 -
สช.อำเภอไม้แก่น
maikaen@opep.go.th
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น
ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94220
073-481281 -
สช.อำเภอกะพ้อ
kapho@opep.go.th
ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ
ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94230
073-494282 -

X