ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7333-2760

โทรสาร
0-7333-7440

อีเมล
pattani@opep.go.th

OPEP Social

Facebook
สช.ปัตตานี

Youtube
สช.ปัตตานี

Line@
@opep.social

SoundCloud
สช.ปัตตานี

Twitter
สช.ปัตตานี

ข้อมูลพื้นฐาน สช.อำเภอ

สช.อำเภอ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร Contact Us
สช.อำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94000
0-7333-6945 0-7333-6945
สช.อำเภอหนองจิก สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94170
0-7343-7699 0-7343-7699
สช.อำเภอยะหริ่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง
ถ.รามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94150
0-7349-1216 -
สช.อำเภอปะนาเระ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ
ม.1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94130
08-6488-2003 -
สช.อำเภอยะรัง ที่ว่าการอำเภอยะรัง
ถ.สิโรรส ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94160
08-2820-0066 -
สช.อำเภอมายอ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ
ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94140
09-3584-9354 -
สช.อำเภอโคกโพธิ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์
ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94120
- -
สช.อำเภอแม่ลาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน
ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94180
0-7346-9431 -
สช.อำเภอสายบุรี สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
เลขที่ 1 ถ.โรงพยาบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94110
0-7341-1344 -
สช.อำเภอทุ่งยางแดง ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94140
0-7348-9184 -
สช.อำเภอไม้แก่น สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น
ม.1 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94220
0-7348-1281 -
สช.อำเภอกะพ้อ ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ
ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94230
0-7349-4282 -

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X