มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ หากเรา .. ไม่ติดต่อกัน !
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อประเทศชาติ
Slider

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X