คลังข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบอิสลามศึกษาออนไลน์

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์)

สาระการเรียนรู้ 1. วิชาอัลกุรอาน - อัตตัฟซีร ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 2. วิชาอัลหะดีษ ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 3. วิชาอัลอะกีดะฮ์ ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 4. วิชาอัลฟิกฮ์ ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )

สาระการเรียนรู้ 5. วิชาอัตตารีค ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 6. วิชาอัลอัคลาก ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 7. วิชาภาษาอาหรับ ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )
สาระการเรียนรู้ 8. วิชาภาษามลายู ( ทำแบบทดสอบออนไลน์ )

คู่มือการใช้งาน OPEP Islamic Test Online (OITO)

[ คู่มือการใช้งาน ]

ติดต่อขอดูผลการทดสอบของนักเรียน
ได้ที่ .. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทร. 0 7333 2760 ต่อ 103

X