หน้าแรก

My Office
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

E-Filing
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Doc
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สช.ปัตตานี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโรงเรียน เพื่อการขยายผลขับเคลื่อนและประเมินผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี
ผอ.สช.ปัตตานี เยี่ยมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
รอง ผอ.สช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
Next
Prev

ระบบสารสนเทศ

ข่าวสาร สช.อำเภอ

กิจกรรม สช.ปัตตานี

พฤษภาคม, 2019

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

View Results

Loading ... Loading ...
X