หน้าแรก

My Office
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

E-Filing
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Doc
ระบบรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

PSIS
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน

PSFS
ระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์

นายทรงพล ขวัญชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Facebook Fanpage

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X