พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมะยิ กาเร็ง
พนักงานขับรถ

นายสายันต์ จิตต์ประพันธ์
พนักงานขับรถ

นายมะรอเซ๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ
พนักงานขับรถ

นายอีลียัส หยีเจ๊ะมุ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมูฮำมัดซอลาฮุดดิน กามาลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางเจ๊ะฟารีด๊ะ อีแต
นักการ

นายนิดิง มูซอ
นักการ

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X