คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 14

ขอเชิญร่วมสมัครประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

** ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบสมัคร >> ที่นี่

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani province. All Rights Reserved.
X