ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นางสาวนิราเนีย แวตายะ ชั้น ม.3 โรงเรียนมุสลิมพัฒนาศาสตร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 คน ได้แก่

1. เด็กหญิงซ่าบีล่า ปาทาน ชั้น ม.1 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. เด็กชายซูไฮรี ราโมง ชั้น ม.2 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ระดับเหรียญทอง จำนวน 6 คน ได้แก่

1. เด็กหญิงซาฟารา มินหลี ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. เด็กหญิงไซฟิตา โถสนิ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
3. เด็กหญิงนูรสรีย์ ดอเลาะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. เด็กหญิงนูรอยนี ลาเต๊ะ ชั้น ป.4 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5. เด็กหญิงนูรุลเทาซัร อาแว ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
6. เด็กหญิงวรรดานิสฟิตรี เจ๊ะอุบง ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ระดับเหรียญเงิน จำนวน 28 คน ได้แก่

1. เด็กหญิงจัสมิน วาเลาะ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. เด็กหญิงซอลีฮาห์ แวลาเต๊ะ ชั้น ป.4 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
3. เด็กหญิงซัลวา ดอเลาะ ชั้น ป.6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. เด็กหญิงซีตีฮายา กะลูแป ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5. เด็กหญิงโซเฟีย ปูเตะ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
6. เด็กหญิงณดา อีแมลอดิง ชั้น ป.5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
7. เด็กหญิงณัชมีย์ บินยูซูฟ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8. เด็กหญิงตัสนีม อาลี ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
9. เด็กชายนาอีฟ เบ็ญญากาจ ชั้น ป.4 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
10. เด็กหญิงนิซูลฟา สิตีเลาะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
11. เด็กหญิงนิตัสนีม สะดากา ชั้น ป.5 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
12. เด็กหญิงนุอัยม์ กาเซ็ง ชั้น ป.6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
13. เด็กหญิงนูรฟัจรีย์ ดาแลเบาะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
14. เด็กหญิงนูรมี ตาหยงมัส ชั้น ป.4 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
15. เด็กชายนูรุลอะห์ลาม บาราเฮง ชั้น ป.4 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
16. เด็กชายมูฮำมัดอาลิฟ บาราเฮง ชั้น ป.4 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
17. เด็กหญิงรุสวาณี ยูโซะ ชั้น ป.5 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
18. เด็กหญิงวันเดียร์นา เลาะยีเยาะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
19. เด็กหญิงอันวารีย์ ปุติ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
20. เด็กชายอับดุลวาริษ เจะแมะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
21. เด็กชายอับดุลฮาฟิช กุลตามา ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
22. เด็กชายเด็กหญิงอัมมานี แวมะ ชั้น ป.4 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
23. เด็กชายอัฮหมัดชามิล ปาโฮะ ชั้น ป.5 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
24. เด็กหญิงอามีนะห์ วาและ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
25. เด็กหญิงอารีฟาร์ ดือราเม็ง ชั้น ป.5 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
26. เด็กหญิงอิลฮาม แนราฮิง ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
27.เด็กหญิงฮาเดียร์ มะเตหมะ ชั้น ป.6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
28. เด็กชายฮูชัยฟี เจะเลาะ ชั้น ป.4 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 16 คน ได้แก่

1. เด็กชายชารีฟ กียะ ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. เด็กหญิงซีรีน ยามา ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
3. เด็กหญิงซุไวบะห์ ปะแตบือแน ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. เด็กหญิงเดียนา สาแลบิง ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5. เด็กหญิงนูรอัฟนาน ปูตะ ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
6. เด็กหญิงนูรอัฟาน มะลิ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
7. เด็กหญิงฟาติน ลาเตะ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
8. เด็กหญิงมัรดียะห์ อาแว ชั้น ป.4 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
9. เด็กหญิงยัสรีน กือลาแต ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
10. เด็กหญิงลภัสรดา แลดูขำ ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
11. เด็กหญิงลาดีฟะห์ มะแอ ชั้น ป.6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
12. เด็กหญิงวริศรา ประทัง ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
13. เด็กหญิงอัมนีย์ มะลี ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
14. เด็กหญิงอัสมะ ดอเลาะ ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
15. เด็กชายอาดัม เลาะสะแต ชั้น ป.6 โรงเรียนบำรุงอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
16. เด็กหญิงอาฟา กาแบ ชั้น ป.6 โรงเรียนอามานะศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 555 ครั้ง

X