กิจกรรมอำลาสถาบัน โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนในกิจกรรม Open House

การเข้าชม 143 ครั้ง

X