ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการพัฒนาไร้รอยต่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พล.ร.ต สมเกียรติ ผลประยูร เป็นประธานในพิธีเปิด

การเข้าชม 75 ครั้ง

X