ตรวจพิจารณาการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกภาพพัฒนา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกภาพพัฒนา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตาานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตาานี ที่ 15285/2562 ได้ลงตรวจติดตามการดำเนินการของโรงเรียนเอกภาพพัฒนา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตร ใช้อาคารเรียน และเพิ่มเนื้อที่ดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 60 ครั้ง

X