ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 176 ครั้ง

X