ตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอิสลามพัฒนาปัญญา อำเภอสายบุรี และโรงเรียนสายธารเมตตาธรรมวิทยา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 253 ครั้ง

X