พิธีปิดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมวลภาพการอบรม ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562

การเข้าชม 449 ครั้ง

X