สช.ปัตตานี จัดประชุมเร่งด่วน ขานรับนโยบาย เลขา กช.

วันที่ 5 เมษายน เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีปัญหาการจ่ายเงินเดือนครู การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวางมาตรการ วิธีการดำเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบจ่ายเงินอุดหนุน และรับนโยบายของ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนเอกชน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

บทสัมภาษณ์นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี

 

สามารถดูภาพบรรยากาศการประชุมได้ ที่นี่

การเข้าชม 559 ครั้ง

X