ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

 

การเข้าชม 150 ครั้ง

X