ประชุมตามโครงการ Coaching Teams

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 94 ครั้ง

X