สช. 5 จชต. ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิยอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน จชต.

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว นายสุกรี แวมูซอ และนางมัสนะห์ สือรี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิยอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ชมภาพกิจกรรมได้ ที่นี่

การเข้าชม 367 ครั้ง

X