สช.ปัตตานี ต้อนรับ คณะผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2560

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2560 และซักซ้อมการรับพระราชทานรางวัล เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัน ในวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยมีผู้รับพระราชทานรางวัล จำนวน 29 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน 6 รางวัล
– รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล
– รางวัลประเภทครูผู้สอนวิชาสามัญ จำนวน 6 รางวัล
– รางวัลประเภทครูผู้สอนวิชาศาสนา จำนวน 6 รางวัล
– รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน 6 รางวัล

ชมภาพบรรยากาศได้ ที่นี่

การเข้าชม 318 ครั้ง

X