เลขา กช. พบปะ และแสดงความยินดีแก่คณะผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวพบปะ และแสดงความยินดีแก่ คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ซักซ้อมการรับพระราชทานรางวัล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ชมภาพบรรยากาศได้ ที่นี่

การเข้าชม 332 ครั้ง

X