สช.ปัตตานี ประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต.

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อหารือกรอบแนวทางดำเนินการจัดการและการปฏิบัติการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัสต์ เป็นประธาน

การเข้าชม 196 ครั้ง

X