สช.ปัตตานี ร่วมกับ สมาคม ร.ร.เอกชนจังหวัดปัตตานี ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมที่ 4 ประชุมเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัด (ปสกช.) โดยมีนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี นายมูหัมมัดนาสีรูดดีน​ เล๊ะนุ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 205 ครั้ง

X