สช.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน การนิเทศติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน รวมไปถึงการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ณ โรงแรมลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม

ขอบคุณภาพจาก สช.จ.ยะลา

การเข้าชม 107 ครั้ง

X