สช.ปัตตานี นำคณะ รองผอ.สช.จ. และ ผอ.สช.อ. ใหม่ ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาในสังกัด และ สอจ.ปัตตานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ได้ศึกษาดูงานสถานศึกษาและหน่วยงานดังนี้

– เวลา 09.30 น. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


– เวลา 10.30 น. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดิน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


– เวลา 13.30 น. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 136 ครั้ง

X