สช.ปัตตานี ประชุมผู้บริหาร มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมละศิลอด ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชนปัตตานี จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตรีธิรา แดหวา ผอ.ศูนย์สันติวิธี ท่านเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ พันเอกหาญพล เพ็ชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 43 พันเอกเกรียงศักดิ์ โคตระภู ผอ.กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ในเวลา 17.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบอุปกรณ์กีฬา รายได้จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “สช.ปัตตานี FAMILY FUN RUN 2019” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย

    1. โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 126 โรง
    2. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 37 ศูนย์
    3. สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 12 สถาบัน

และในเวลา 18.26 น. ่คณะผู้บริหาร ผู้มีเกียรติที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ร่วมละศิลอด พร้อมเพรียงกัน ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 148 ครั้ง

X