ผอ.สช.ปัตตานี เยี่ยมโรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาศเปิดภาคเรียนใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เยียมเยียน นักเรียนโรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างดี

การเข้าชม 169 ครั้ง

X