ผอ.สช.ปัตตานี เยี่ยมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าเยียม นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมมอบอินทผาลัม เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

การเข้าชม 198 ครั้ง

X