สช.ปัตตานี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเอกชนในระบบ การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คือ นางสาวสุไฮลา แซสะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายมาหะมะสูดิง มามะ นักวิชาการอิสลามศึกษา

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 464 ครั้ง

X