ผอ.สช.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุม

การเข้าชม 77 ครั้ง

X