เจ้าหน้าที่ สช.ปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายธีรัช นิสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเอกชน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีนายกวินทร์เกียรติ​ นนธ์พละ​ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ ทั้งทางด้านการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแก่นักเรียน และด้านคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ต่อไป

การเข้าชม 169 ครั้ง

X