ตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มอบดอกไม้เนื่องในวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้จากตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เนื่องในวันไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

การเข้าชม 161 ครั้ง

X