นางมัสนะห์ สารี รอง ผอ.สช.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ซึ่งประธานในพิธีเปิด คือ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการเงินและอื่นๆ กับสมาชิกสหกรณ์ที่มาใช้บริการ

การเข้าชม 91 ครั้ง

X