รับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดปัตตานีไปสู่การปฏิบัติ Smart City การขับเคลื่อนสภานักเรียน ฯลฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดปัตตานีไปสู่การปฏิบัติ Smart City การขับเคลื่อนสภานักเรียน การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาเข้าร่วม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เข้ารับนโยบาย ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เน้นย้ำกับทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีของเราให้เจริญรุ่งเรือง และนำปัตตานีสู่สันติสุขต่อไปในอนาคต

การเข้าชม 15 ครั้ง

X