สช.ปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียนเอกชน

การเข้าชม 113 ครั้ง

X