พิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้นายไซยิดอาลาวี อาเบต นักวิชาการศึกษา และนายทวีป อัลยุฟรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการสาธิตและการแสดง ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยและการสาธิตการระงับเพลิงเบื้องต้น
2. การแสดงการยิงปืนฉับพลันของกำลังภาคประชาชน
3. การแสดงการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานพาหนะขณะลาดตระเวน
4. การแสดงรูปขบวนหมู่ทางยุทธวิธีของชุดคุ้มครองตำบล
โดยมี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธาน และได้พบปะให้กำลังใจ กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนที่เข้ารับการฝึก ณ สนามฟุตบอล ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การเข้าชม 70 ครั้ง

X