กิจกรรมเชิญธงชาติร้องเพลงชาติไทย เเละร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น มอบหมายให้นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติร่วมกับนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้เเก่น พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยกำลังในพื้นที่, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ข้าราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตแรงงาน/บัณฑิตอาสา, ลูกจ้าง และสมาชิก อส. ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติร้องเพลงชาติไทย เเละร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อชี้เเจงข้อราชการ/การสั่งการในที่ประชุม/เเนวปฏิบัติตามนโยบาย ณ โรงเรียนไม้เเก่นกิติวิทย์ ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี

การเข้าชม 70 ครั้ง

X