พิธีเปิดการจัดกิจกรรม English Day

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม English Day ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

การเข้าชม 53 ครั้ง

X