ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7333-2760

โทรสาร
0-7333-7440

อีเมล
opep.pattani@gmail.com

OPEP Connect

Facebook
สช.ปัตตานี

Youtube
สช.ปัตตานี

Line@
@opep.social

X